…நிழல்கள்…

என்னைப்பற்றி

என் பெயர் விஜய். என்னைப் பற்றிய சில தகவல்கள் இங்கே உள்ளன.